14yunjae: (Default)
The Violinist
Author: [livejournal.com profile] 14yunjae
Beta: [livejournal.com profile] demonessryu, as always. ^^
Pairing: Yunjae
Summary: There’s music that fills his ears.

the violinist cover

Read more... )
14yunjae: (Default)
[FIC] Ang mga anak natin
Author: [livejournal.com profile] 14yunjae
Pairing: Yunjae
Length: Oneshot
Summary: Nang mahuli ng nanay ni Jaejoong, ang Yunjae naghahalikan. Ano ang gagawin niya?!?
Language: Tagalog, English

DEDICATION: A birthday fic to my dearest wifey [livejournal.com profile] ladyelhisa

Ang sarap kasi ng lips ni Yunho.’ sabi niya sa kanyang sarili. )

Happy Birthday Wifey!!! Sana magustuhan mo itong munting alay ko sa kaarawan mo.  Hali na at tayo’y magpiging. ^^


Profile

14yunjae: (Default)
14yunjae

October 2013

S M T W T F S
  12345
6 789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 06:06 pm
Powered by Dreamwidth Studios